Pris for 2022


Hos mig betaler I som forældre 

2.727 kr. i egenbetaling I får tilskud fra 

Århus kommunen på max. 6.423 kr. Som udgør op til 75% af de dokumenterede udgifter til pasning hos mig som er: 9.200 kr pr. Mdr

 


Det ser således ud i praksis:

1.   Århus Kommunen indbetaler 6.423kr.  på jeres nem konto hver måned forud.

2.   I indbetaler 9.200 kr. på mit konto således at beløbet er til min rådighed senest den sidste hverdag/bankdag i måneden.
På konto nr.: Reg nr.: 7170 Konto nr.: 0002781353

NB.: Husk barnets for-og efternavn.🙂

3.   Jeres samlede udgift er i alt 2.727 kr. 


Hvis I bor udenfor Århus Kommune, kontakt venligst Jeres bopæls kommune, for at få mere info, tilskuds ydelse varier nemlig fra kommune til kommune.

Pris oversigt:

 

Pasningstilbud ink. kost. 

Tilskud fra Århus Kommune

På 75% dog max 6.423kr. 

Forældrenes egenbetaling    

Privat pasningsordning-Viby J fuldtid 

9.200kr.

6.423 kr

2.727kr.

 

Kommunal dagpleje 

 

2.925 kr.

Dagtilbud på (max. 30 t.) under 3år

 

2.938 kr.

Dagtilbud på (max. 52 t.) under 3år

 

   4.152 kr.

 

Tilskuddet fra kommunen betales forud til jer,
ligesom I skal betale forud for pladsen hos mig.
Det samlede beløb skal være til rådighed på min konto senest den sidste hverdag/bankdag i mdr. 

Når I har modtaget pasnings tilskud fra Århus Kommune, skal I overføre tilskudet sammen med jeres betalings del til min konto mdr. forud ligeså vel som I også vil modtage tilskudet mdr. forud.
Husk også at skrive barnets navn ved indbetaling på følgende konto nr.:

Reg nr.: 7170 Konto nr.: 0002781353

For en plads i den private dagpleje, betales der for alle 12 måneder. Dette gælder også ved ferie og fridage. Der ydes ligeledes tilskud til jer for alle 12 måneder.

Der er prisregulering hvert år til d. 1 januar. Dette varsles så snart jeg kender det nye regulerede tilskud, dog allersenest en måned før.


Ligesom i kommunal dagpleje, er der mulighed for søskenderabat  i den private pasningsordning, dog er den mindre end de 50%

Det er dog desværre ikke muligt at får helt eller delvis økonomisk friplads i privat dagpleje😥

 

Velkommen til vores hjemmeside